Villkor och policy

Kaminväljaren | www.kaminvaljaren.se

Integritetspolicy

Contura* förbinder sig, att under inga omständigheter sälja, vidarebefordra eller på annat sätt lämna ut din e-postadress till någon utomstående organisation när du registrerar den på vår webbplats. Inte heller kan någon annan besökare på hemsidan komma över uppgifter som rör dig. Genom broschyrbeställning på webbplatsen ger du också ditt samtycke till att vi lagrar dina uppgifter i vår databas - samt bekräftar att du tagit del av dessa enkla regler för deltagande.


Cookies

Den här webbplatsen innehåller så kallade cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om detta. På denna webbplats används cookies för att registrera generell besöksstatistik, populäraste undersidorna osv. Ingen statistik spåras till en unik användare. Om du inte accepterar användning av cookies kan du stänga av cookies i din webbläsare. Du kan läsa mer om hur du gör det i den webbläsares hjälpsektion


Garantier

Informationen på denna webbplats tillhandahålls i befintligt skick. Under inga omständigheter kan Contura ställas till svars av någon part eller för någon direkt, indirekt, speciell skada eller annan följdskada till följd av användning av denna webbplats eller någon annan länkad webbplats inklusive, utan begränsning, förlorad förtjänst, affärsavbrott, eller andra data i ert informations- eller affärshanteringssystem eller annat, även om vi uttryckligen informerats om möjligheten av sådana skador.


Contura lämnar inga garantier och/eller löften avseende andra webbsidor som kan nås via denna. Dessa finns endast för din bekvämlighet och innebär inte att Contura stödjer eller accepterar ansvar för innehållet eller användningen av sådan webbsida. Vidare är det ditt ansvar att vidta åtgärder för att säkerställa att det du väljer att använda är fritt från virus och andra skadliga element.


Tryckfel/publiceringsfel

Vi reserverar oss för tryckfel, fel i information samt för fel i varuspecifikationer. Informationen som finns på denna webbsida kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Viss information på denna webbsida kan vara felaktig på grund av produktförändringar som skett sedan den kom till. En del av utrustningen som beskrivs eller visas kan vara tillgänglig endast i vissa länder eller kan vara extrautrustning. Alla bilder är att se som illustrativa och behöver inte återge produktens exakta utseende och beskaffenhet.


Copyright

Allt innehåll på dessa sidor är att betrakta som Contura. Informationen är skyddad genom bl.a. upphovsrätt, marknadsförings- och varumärken. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn samt information om produkter gällande bl.a. produktens vikt, bilder och grafik, design, layout och annat innehåll ovillkorligen ej får kopieras eller användas utan explicit medgivande (skriftligt) från Contura.


* NIBE AB är det börsnoterade moderbolaget i den bolagsgrupp där Contura ingår.